Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.12.2Κ.02372.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 7
Betten : 14
Adresse : ΠΑΝΑΚΕΙΑΣ 12, ΑΛΥΚΕΣ, ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 38500
Handys : 24210 87109
ΠΑΝΑΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ