Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΡΟΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΙΩΑΝ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.00141.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 4
Betten : 11
Adresse : ΚΑΤΩ ΓΑΤΖΕΑ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37007
Handys : 2423022132
ΡΟΠΠΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΙΩΑΝ.