Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01715.01.00
Klasse : 3
Zimmer : 10
Betten : 20
Adresse : ΖΕΡΒΟΧΙΑ ΑΦΕΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37010
ΣΕΡΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓ.