Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.3Κ.01291.00.00
Klasse : 3
Zimmer : 10
Betten : 23
Adresse : ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37012
Handys : 2426049380
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΖΕΜΠΕΤΖΗ ΕΛΕΝΗ