Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΛ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01524.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 15
Betten : 30
Adresse : ΚΑΤΗΓΙΩΡΓΗΣ ΣΗΠΙΑΔΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 2423071075
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΔΗΜΟΣ του ΑΛ.