Επικοινωνία
Περιοχές
Επιχειρήσεις
WHO YOU ARE
ΖΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΤΗΛΕΜ.
Μ.Η.Τ.Ε. : 07.26.Κ.11.2Κ.01369.00.00
Klasse : 2
Zimmer : 15
Betten : 34
Adresse : ΧΟΡΤΟ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, 37006
Handys : 24230 65596
ΖΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΤΗΛΕΜ.